Carla Farreny i Marta Vilardell EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Fuster

El procés de creació pren com a punt de partida la confrontació entre elements contraris com són la terra i l’aire, el treball públic de l’escena i la intimitat del taller, així com la tecnologia i l’artesania i l’observació de com cohabiten aquests elements contraris i on resideixen les similituds que els fan apropar-se, dialogar i nodrir-se. Simone Weil pensa que el treball manual s’hauria de considerar com el centre de la cultura, i sosté que la separació creixent al llarg de la història entre l’activitat manual i l’activitat intel·lectual ha estat la causa de la relació de dominació entre el poder que exerceixen els que dominen la paraula sobre els que s’ocupen de les coses. Imaginem aquest procés com un “camp de treball” on poder confrontar i experimentar tres tècniques manuals: el torn de terrissaire, el trapezi i la fotografia. I és que, per tenir una mínima presa de contacte amb el món, intel·lectualment parlant, no fa falta tenir una mínima capacitat d’accionar manualment sobre ell?

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA