Bruno Ollé EN RESiDÈNCiA a l'Institut Narcís Monturiol

Les paraules a l’espai

La residència de Bruno Ollé, inicia articulant diversos exercicis sobre el text i el context. Partint de pluges d’idees i d’escriptura automàtica de conceptes, es trien algunes paraules per ser instal·lades de manera efímera en espais de l’institut. En aquests exercicis, s’analitza la importància del context al rebre una o altra paraula.

Experimentacions amb materials precaris: es poden fer escultures?

Una altra línia d’experimentació que s’obre a l’inici, és el treball amb elements trobats, precaris. Així, i a mode d’exploració, es generen petites escultures efímeres.

El temps en l’espai: una intervenció efímera

Exercicis de treball amb paper i llapis. Per tal de posar en joc el concepte de temps i espai, es proposa una acció: guixar un full de paper. Per a fer-ho cada vegada es disposarà de menys temps, repetint l’acció en nous fulls. Tot el material resultant, que equival a un temps concret, s’instal·la a un mur exterior de l’institut ocupant un espai. Alhora, la peça es deixa instal·lada per observar de quina manera hi actua el pas del temps.

Les paraules a espais exteriors

Per prosseguir el treball amb les paraules, s’organitza la mateixa proposa per a fer-la en espais exteriors de l’institut. Així, s’organitza un petit itinerari pel barri de Montbau en què, provistos de plantilles amb paraules i guix, es deixaran instal·lades algunes de les paraules triades.

Les llibretes

Tots aquests exercicis experimentals també tenen cabuda en un espai molt concret: les llibretes personals. De tant en tant, i en sessions alternades, es fan propostes específiques per posar en joc el paper i el llapis, els dos elements més bàsics i més senzills per al treball d’un creador. Dibuixar sense veure-hi, explicar un concepte a través del dibuix, repetir linies, dibuixar en moviment... són algunes de les propostes realitzades.

Fundació Vila Casas i BomBon Gallery

Per tal de conèixer de més aprop l’obra de Bruno Ollé i alhora fer el vincle amb espais dedicades a l’Art contemporani, s’organitzen dues visites consecutives per veure exposicions d’art contemporani. A la Fundació Vila Casas, s’aprofita per veure i comentar algunes peces de Bruno Ollé.

Amidar l’institut amb cordes, traslladar-les a l’exterior i recórrer el barri

Partint del treball a diversos espais de l’institut, es comencen a mesurar les aules i altres espais utilitzant cordes. Aquestes cordes, es porten fora del centre, en espais exteriors, per iniciar un treball experimental sobre aquests nous espais generats i portant-hi les accions que habitualment es fan dins l’aula. Així s’inicien recorreguts i accions pel barri: iniciant peces filmades. Sessions de treball dedicades al disseny d’un itinerari per emplaçaments del barri que poden ser noves localitzacions per a les accions.

Les frases

Seguint el treball amb les paraules, es generen alguns exercicis d’escriptura “ràpida i sincera”, com anomena en Bruno Ollé. Així, els alumnes escriuen breus frases sobre els seus pensaments, idees, preocupacions, desitjos. Aquestes frases, seran els punt de partida per a la realització de peça final.

Els estendards

Després de fer una tria de vint frases, d’entre totes les sorgides en el procés d’escriptura, s’investiga amb quins elements precaris i quotidians es podria traslladar. De l’escriptura a l’objecte, per fer-ne uns estendards que es passejaran pel barri de Montbau.

La filmació i els retrats

Sessions dedicades a la filmació dels alumnes portant els seus estendards pel barri de Montbau. Cada alumne acaba fotografiant-se amb el seu estendard.

La Fundació Antoni Tàpies

L’espai expositiu per projectar la peça audiovisual conjuntament amb els estendards és l’Auditori de la Fundació Antoni Tàpies. Es dedica una sessió a la concepció de la instal·lació i alhora s’aprofita per visitar les sales d’exposició i conèixer l’obra d’Antoni Tàpies.

La presentació és el dia 5 de juny a la tarda, i hi assisteixen companys, familiars, professorat i persones relacionades amb el món de la cultura.