Beatriz Fernández EN RESiDÈNCiA a l'Institut Pedralbes

Interessada pels conceptes espai, temps, cos i identitat, el seu projecte pretén treballar la consciència d’allò que fem inconscientment (parlar, moure’ns en la vida quotidiana) com a eina de transformació.

Aquest procés de creació es podrà seguir al blog d’EN RESiDÈNCiA, que s’activarà durant el mes d’octubre de 2019.