Beatriz Fernández EN RESiDÈNCiA a l'Institut Pedralbes

Interessada pels conceptes espai, temps, cos i identitat, el seu projecte pretén treballar la consciència d’allò que fem inconscientment (parlar, moure’ns en la vida quotidiana) com a eina de transformació.

/

Els processos i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.