Arnau Sala EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Trinitat Nova

M’agradaria començar per intentar conèixer els interessos conceptuals i estètics (els implícits i els subliminars) dels i les alumnes per poder entendre en quin punt ens podem trobar, a través de la meva pràctica i dels seus recursos i eines, als quals ells i elles recorrin durant el seu dia a dia, tant dins com fora de l’escola. Com és la seva relació amb la música que escolten, quin ús social té per a ells i elles, com la fan servir per relacionar-se, fins a quin punt en tenen un coneixement tècnic, conceptual i històric. D’aquesta manera, podria començar a imaginar un projecte híbrid dins de les pràctiques de la música, l’acció o el treball visual. Idealment, m’agradaria començar intercanviant informació d’una manera més lúdica que estrictament formativa i establir vincles estètics i personals.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.