Antònia Del Río EN RESiDÈNCiA a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó

DEFININT EL MARC INICIAL DE REFLEXIÓ

La proposta d'Antònia del Río versa sobre les estructures de coneixement i sobre els arxius, espais i objectes contenidors de memòria. El projecte comença amb una primera recerca sobre espais que poden contenir memòria, per tal de poder-los analitzar i descobrir de quina manera els podem organitzar. Els alumnes aporten fotografies de pantalles, cartells, llibres, àlbums familiars, etc. Diferents elements que tenen a l'abast que consideren com a contenidors de memòria i coneixement.

CONTENIDORS DE MEMÒRIA: EXPLORACIÓ DE L'INSTITUT I ALTRES ESPAIS PROPERS

S'organitza una primera visita a la biblioteca de l'institut per tal d'analitzar el seu funcionament i l'organització dels materials. Paral·lelament, s'inicia un arxiu fotogràfic d'espais propers en què es detecta que s'hi genera o emmagatzema coneixement.

VISITA AL MACBA

La visita al MACBA es defineix a partir d'aquelles obres relacionades amb la noció d'arxiu. Així, per exemple, s'analitza detingudament l'obra Còpies d'Oriol Vilanova (un gran inventari de postals d'arcs de triomf).
La visita a la col.lecció del MACBA la van preparar de manera conjunta Antònia del Río i el servei pedagògic del museu.

Col.laboració amb la Fundació Antoni Tàpies

La col.laboració amb l'Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies es desenvolupa en dues sessions. En una primera, els alumnes visiten la Fundació i en coneixen l'arxiu i la reserva d'obra, a més de reflexionar sobre què és un arxiu, les tasques que s'hi desenvolupen, etc. Els alumnes hi aporten uns materials de procés que han elaborat els dies anteriors a la visita, els dibuixos que reflecteixen com han imaginat que era l'arxiu (Imaginem l'Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies). En una segona sessió, la responsable de l'arxiu visita l'institut i assessora els alumnes per tal de decidir criteris d'organització i jerarquització de l'arxiu de fotografies que han estat confeccionant.

L'arxiu de les fotografies es pot veure en línia:
https://www.flickr.com/photos/117005895@N06/

Al bloc de la residència es relaten també les dues sessions amb la col.laboració de la Fundació Antoni Tàpies:
http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago/?p=125
http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago/?p=198

L'ARXIU DE L'INSTITUT: GENERAR UN NOU ARXIU DE RASTRES

Per tal de prosseguir amb la investigació, es demana a la secretaria i la direcció de l'institut quins arxius hi ha al centre: com queda registrat el pas dels alumnes pel centre? què es registra i què no? Aquesta exploració provoca un descobriment que esdevindrà cabdal per a l'obra: podem recollir i arxivar el rastre dels alumnes a través de diferents materials i elements, també d'alguns als quals habitualment no es dóna rellevància.

ORGANITZAR L'ARXIU DE FOTOGRAFIES

La primera recerca de fotografies genera un conjunt desorganitzat que es decideix constituir com a arxiu. Es demana la col·laboració de la Núria Solé, responsable de l'Arxiu de la Fundació Tàpies, que aporta orientacions i idees per elaborar una taxonomia i etiquetes que permetin establir un ordre. Aquest procés finalitza amb la creació d'un arxiu en línia.

ESPORGATS A LA BIBLIOTECA DE SANT MARTÍ I DE L'INSTITUT

S'inicia una recerca sobre els llibres esporgats a la biblioteca de l'institut i a la biblioteca de Sant Martí per tal de generar una intervenció. 
Les dues biblioteques cedeixen el llistat de llibres esporgats i participen en la proposta posant a disposició dels seus usuaris els llibres seleccionats pels alumnes. 
Finalment, es crea una instal.lació sonora que convida a la interacció: es proposa agafar en préstec alguns llibres amenaçats de ser esporgats de la biblioteca per tal d'evitar-ho.

A més, en ambdós espais s'instal.la la intervenció sonora, que s'acciona de manera regular.
L'arxiu sonor instal.lat es pot consultar al bloc:
http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago/wp-content/uploads/2014/04/edició-cat.mp3

VINCLES AMB ALTRES GRUPS I/O DOCENTS DE L'INSTITUT

A mitjan segon trimestre es presenta la residència a tot l'equip docent de quart. D'aquesta reunió sorgeix la col.laboració amb la biblioteca de l'institut.

Presentació d'Esporgats#2 dins dels actes de Sant Jordi que organitza l'institut. A aquesta presentació, a la qual assisteix també Antònia del Río, es convida tot l'institut a visitar les dues biblioteques per descobrir i participar de la instal.lació.

Els alumnes de batxillerat han preparat un punt de llibre par tal de fer difusió d'aquesta intervenció sonora, un punt de llibre que s'edita en dues versions i es reparteix a tots els alumnes de l'institut. El punt de llibre l'han tallat alumnes voluntaris que també s'han implicat en el procés.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago/?p=266

Professors de llengua catalana han col.laborat en la confecció del bloc, amb l'assessorament en els textos així com en la confecció final del text (i la seva interpretació) d'Esporgats2#.

ELS XICLETS I ELS ESGRAFIATS

Es decideix crear un arxiu a partir d'uns rastres molt concrets que deixen els alumnes al llarg dels anys: els xiclets enganxats sota les taules i els esgrafiats de pupitres i portes.

LA CONFECCIÓ DEL LLIBRE DE L'ARTISTA

A fi d'organitzar i mostrar aquest nou registre es decideix crear un llibre d'artista que contingui els esgrafiats. Per tal que els esgrafiats quedin organitzats, es classifiquen en diversos volums (en funció de la procedència dels registres) que es dipositen en un arxivador de fusta amb la idea de reproduir la formalització d'un arxiu.

PRESENTACIÓ

El procés culmina amb la presentació pública al mateix institut de manera conjunta amb l'Institut Joan d'Àustria. L'exposició recull els elements que s'han anat elaborant al llarg del procés:

ARXIU_RASTRES I CICATRIUS
ARXIU_SUBTERFUGIS
ARXIU_ARXIUS [ESTRUCTURES DEL CONEIXEMENT]
IMAGINEM L'ARXIU DE LA FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Els alumnes, de manera conjunta amb l'artista, presenten les obres i també expliquen el treball.