Antoni Abad EN RESiDÈNCiA a l'Institut Poeta Maragall

Els processos de creació es desenvolupen entre els mesos de setembre i juny.
Al final de la residència, en aquest espai podreu trobar el registre de cada procés.

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d'EN RESiDÈNCiA.