Anna Irina Russell EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert

Creadors en/amb potència: [ ___________ ]

A l’exposició Creadors en/amb potència: [ ___________ ] presentem algunes accions que hem dut a terme com a col·lectiu, construint un espai comú des del joc i l’experimentació. Hem estat investigant diverses formes de comuni- cació a través del cos i el gest, i no tant des del llenguatge oral o escrit, posant èmfasi en el fet de desestabilitzar les estructures preestablertes a l’hora de comunicar-nos. Hem materialitzat algunes idees a través del cos, del gest i de l’absurd, conceptes clau que hem estat treballant durant tot el procés, construint nous signi cats des d’una mirada crítica cap al nostre entorn.

Totes aquestes accions les hem estat fent des del coneixement col·lectiu, compartint experiències des del fer, prenent partit i traçant experiències conjuntes. Aquesta forma de relacionar-nos facilita assajar maneres d’aprendre col·lectivament, en companyia i des de posicions diverses, activant així la transferència de sabers i capacitats de cadascuna de les persones implicades. Considerem que el més interessant és que l’aprenentatge es dóna en múltiples direccions.

Aquest és un projecte d’Anna Irina Russell amb la mediació d’Experimentem amb l’ART i realitzat amb docents i alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert de Barcelona durant l’12a edició (2020-2021) de Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, un programa desenvolupat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), i ideat amb cooperació amb l’Associació A Bao A Qu.

Amb la col·laboració de les artistes Violeta Mayoral [amb les fotograies de les accions de camuflatge urbà], Willem de Haan [en la construcció d’extensions del cos amb cartró] i Roger Serret i Ricou [amb la creació del display modular de la instal·lació] amb l’ajuda de l’Eulàlia Garcia Valls, Albert Tarrats i Valentina Cardellino durant el muntatge d’aquesta.

Gràcies a les docents Mercè Gaja i Maria Villar, i la mediació de Joan Ivern (EART). Així com a Hangar.org i al seu equip per l’acollida.

Enllaços al blog del projecte sobre aquesta acció:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/doctorpuigvert2021/2021/07/01/creadors...