Anna Dot EN RESiDÈNCiA a l'Institut Maria Espinalt

La seva residència parteix d’una arqueologia dels espais a través de la memòria oral i dels gestos. L’objectiu és descobrir espais propers al centre educatiu i explorar-los —sobretot, aquells que hagin sofert processos de transformació recents— a partir del vincle i del diàleg amb persones del barri.

Aquest procés de creació es podrà seguir al blog d’EN RESiDÈNCiA, que s’activarà durant el mes d’octubre de 2019.