Anna Dot EN RESiDÈNCiA a l'Institut Maria Espinalt

La seva residència parteix d’una arqueologia dels espais a través de la memòria oral i dels gestos. L’objectiu és descobrir espais propers al centre educatiu i explorar-los —sobretot, aquells que hagin sofert processos de transformació recents— a partir del vincle i del diàleg amb persones del barri.

/

Els processos i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.