Alícia Casadesús EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

Inicis: la correspondència i el lloc

Alícia Casadesús EN RESiDÈNCiA a l’Institut Jaume Balmes
Amb la participació d’Antoni Clapés

Per iniciar el procés, Alícia Casadesús i Antoni Clapés envien una carta als alumnes on es presenten. A partir d'aquesta idea de correspondència es preparen unes bústies que serviran per anar compartint al llarg del curs. Amb la carta també s'introdueix la idea de trajecte i es preparen unes postals on s’expliquen els trajectes de casa a l'institut.

 

14 x 14, un projecte transversal a tot el projecte

De manera transversal a tot el curs, i com a metodologia d'inici i escalfament en cada sessió, els primers deu minuts es dediquen a treballar en un paper de 14 cm x 14 cm. Aquest petit treball constant i experimental situa els alumnes en un pla diferent en relació amb la sessió, i alhora és l'oportunitat per experimentar amb nous materials que es van incorporant progressivament.

Exercicis de percepció

També de manera transversal al curs, i en diferents sessions, es fan exercicis de percepció: sessions al terrat per dibuixar amb els ulls tancats, frottage de superfícies de l'institut, caminar amb un mirall al mig de la cara... Són diverses experiències que van obrint la percepció i la mirada dels alumnes... El sismògraf és un d'aquests exercicis, que acabarà prenent força en el procés i formarà part de les peces finals.

Haikus, referents de creació de textos

L'escriptura és un element important al llarg de la residència i en diversos moments es vincula l'escriptura a la creació visual. Per tal d'escriure les postals, Antoni Clapés introdueix el haiku i es dediquen unes sessions a l'escriptura. Es treballa la idea de lloc, del lloc de cadascú... El procés culmina amb uns poemes breus.

Sobre l’obra d’Alícia Casadesús

Microgrames, una peça realitzada conjuntament per Alícia Casadesús i Antoni Clapés, és un referent important en el procés. Per aquest motiu es dediquen algunes sessions a descobrir el projecte, visionar les peces filmades i conèixer de més a prop l'univers de creació, els materials i les propostes expositives realitzades... Un referent visual que acaba sent un fort impuls per a la formalització final.

Reflexions en veu alta... pensaments i valoracions sobre el projecte

En diversos moments del curs la taula gran de l'aula esdevé un element important. És l'espai per parlar en gran grup, per compartir experiències i reflexionar de manera conjunta. En un d'aquests moments es proposa als alumnes que escriguin sobre el procés de creació iniciat. Els textos dels alumnes, d'una gran potència i reflexió, acabaran formant part del full de sala de l'exposició final.

Exposicions a la Casa Elizalde: conversa amb Teresa Mulet

Per tal d'anar coneixent la sala d'exposicions de la Casa Elizalde i anar enfortint el vincle amb el grup i el centre cívic, s'organitza una visita comentada a la nova exposició temporal, en aquest cas una d’individual de l’artista Teresa Mulet, amb l'acompanyament de la mateixa artista. D'aquesta manera s'analitza un muntatge ben diferent del vist anteriorment, alhora que s'entra en l'univers creatiu de l’artista a través de la seva obra. Els alumnes ja havien visitat anteriorment la sala de manera autònoma per veure l'exposició temporal Com una cadira a partir d'un encàrrec que els havia fet l’Alícia Casadesús.

Enfilem l’institut

Després de fer una reflexió sobre els materials, l'Alícia presenta un material molt comú a les seves peces: el fil. El fil permet connectar llocs, objectes, etc. Es dedica una sessió a fer-ne una experiència en l’entorn de l'institut, i en altres llocs, per veure l'efecte que provoca i què en surt. 

Els nostres llocs dins una capsa

Un petit exercici que es du a terme abans d'acabar el segon trimestre és el d'explicar el lloc de cadascú dins d'una capsa. Vinculat amb els textos que s'havien escrit, es busquen materials, formes i disposicions per expressar aquest lloc d’una manera plàstica. Es comparteixen amb el grup el darrer dia de trimestre.

Sismògraf: fixar les teles al bastidors

El lloc, els recorreguts, els itineraris... són els temes de la residència. D’entre les diferents propostes experimentals es prossegueix amb el treball del sismògraf i finalment es decideix que una de les peces serà realitzada amb aquest mètode. Es fixen les teles a uns bastidors amb paper per fer les bases del treball de cadascú. El procés implica tot un matí de mullar els papers, col·locar-los als bastidors de fusta, tensar-los i fixar-los amb grapes. Les mides dels bastidors s'han decidit per aconseguir un mosaic amb les vint peces, una per cada alumne i una final dels creadors.

Sismògraf: els recorreguts

El sismògraf es realitza a l'institut i als voltants amb petits grups d’alumnes que es van passant la línia en el llenç. Cada alumne afegeix també algunes paraules i retalls de petites fotografies que fan referència a moments del curs o referències al procés de creació. 

Els objectes

Finalment es decideix triar un objecte que expliqui el lloc de cadascú per tal d'enfilar-los i connectar-los entre ells a fi de crear un lloc conjunt i compartit. Aquest treball culmina el procés de producció de les peces, que s’enfilen amb fil blanc totes elles.

Enquadernació: el treball individual de cadascú

Els 14 x 14, els textos, els treballs personals... Es decideix enquadernar tot aquest material amb una tècnica japonesa. Es convida l’enquadernadora Begoña Cabero, que al llarg d'una sessió mostra als alumnes com fer les enquadernacions. Alhora, les cobertes de les peces han estat enfilades prèviament pels alumnes amb algun element que els identifiqués.

Anada a l’Esquirol amb les famílies

El concepte de lloc és central en l'obra d'Alícia Casadesús, i el seu lloc és l'Esquirol i el Collsacabra. Per tal de compartir-lo amb la resta de grup, s'organitza una sortida al seu taller i als espais de Microgrames, l'obra realitzada conjuntament amb Antoni Clapés. Els alumnes hi assisteixen acompanyats per les seves famílies.

Decidim el muntatge a la Casa Elizalde

Per tal de decidir la ubicació de les peces a la sala d'exposicions de la Casa Elizalde es fan dues visites més a l'espai. En la primera es mesuren els espais, es pensen les mides de les taules, la distribució de les peces i els textos de paret. En la segona visita, ja amb les taules i els diferents elements, es distribueixen i es consensua la formalització de manera compartida amb tot el grup. 

Presentació i recital

Tenint en compte que l'escriptura i la creació poètica han estat una part important del procés de creació així com de l'exposició final, es decideix que, un cop feta la presentació final, es realitzaria també una trobada per fer lectura de textos. Així, es prepara tant la presentació de l'exposició com un petit recital dels textos propis i de reflexions sorgides al llarg del curs. Per al dia de la presentació es prepara una taula amb tots els llibres d'artista enquadernats perquè estiguin disponibles per als assistents i els puguin fullejar.