Alejandro Palacín EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vall d’Hebron

A través de l’escultura, la seva residència proposa experimentar amb elements molt senzills, precaris, tot generant un arxiu de materials i objectes a partir dels quals es puguin treballar binomis com ara posició/opinió, acció/desig o gust/plaer. S’entendrà la pràctica creativa com una eina d’emancipació d’aquests termes del sistema de consum.

/

Els processos i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.