Alberto Peral EN RESiDÈNCiA a l'Institut la Guineueta

Primeres sessions: treballar a partir de petits gestos

Al llarg de les primeres sessions, s’inicia el treball conjunt partint de materials i gestos molt senzills. Després d’haver-ne conegut alguns referents com ara Paul Klee, Josef Albers, Piet Mondrian o Richard Tuttle, s’experimenta el collage sobre paper, amb papers de color i retalls de revista.

Sortides fotogràfiques al barri

Les primeres exploracions tenen lloc al barri. S’organitzen uns recorreguts per fer fotografies de l’entorn partint d’unes consignes de treball: Arquitectura/simetria, natural/artificial i arquitectures / objectes curiosos. Amb aquests eixos, es fan grups de treball amb càmeres rèflex.

Projectar: noves propostes de treball a partir del collage

A partir de les fotografies impreses que s’han fet al barri, es prossegueix el treball de collage. Les fotografies, ara impreses en format DIN A4, són el punt de partida per a l’elaboració de projectes de petites intervencions a l’espai públic. S’investiga aquest mode de treball, ja que permet al grup compartir idees i propostes que sorgeixen del treball individual.

Visita a les exposicions Fundació Suñol i la Pedrera

Abans d’acabar el primer trimestre, s’organitza una sortida doble per visitar dues exposicions molt diverses entre si. D’aquesta manera, alumnes, professora i creador tenen l’oportunitat de comentar els treballs i les propostes artístiques tot qüestionant-se l’origen, els motius i la naturalesa de cada proposta.

Experimentacions amb Polaroid

Donant continuïtat al treball fotogràfic, s’explora una deriva experimental de treball amb Polaroid i l’ús del mirall que distorsiona la percepció. Tots els alumnes hi treballen al llarg del curs com una forma d’investigació paral·lela. Les peces resultants s’acaben exposant a la presentació final.

Exploracions i subtils intervencions al barri

Alberto Peral proposa als alumnes dividir-se novament en grups per explorar el barri mentre fan petites intervencions a l’espai públic. Un grup fotografia espais intervinguts amb un color, fent-ho amb cinta adhesiva. Un segon grup treballa fent intervencions a l’espai amb elements propis del lloc que es disposen de manera diferent. El tercer grup pensa intervencions subtils al mobiliari urbà al voltant de l’institut per modificar la mirada i el trànsit de les persones.

Conèixer l’obra d’Alberto Peral

A l’inici del segon trimestre, Alberto Peral mostra un recorregut per la seva obra i la d’altres autors que troba suggeridors per inspirar el treball compartit: petits gestos, modificacions en l’espai o intervencions subtils que generen petites estranyeses en els entorns més quotidians. Es descobreixen autors com Luis Bisbe, Gabriel Orozco i Gordon Matta-Clark, a banda del treball del mateix Alberto Peral.

Subtils intervencions a l’institut

Reprenent el treball de les exploracions al barri, es comencen a explorar els espais de l’institut. A les sessions es treballa el dibuix per fer els esbossos de les idees de possibles intervencions, i de posar-les en comú i compartint les idees, les dificultats i les intencions. 

Intervencions sobre fotografies

Sobre fotografies impreses d’alguns dels espais de l’institut en què s’ha treballat prèviament, els alumnes dibuixen les idees que han sorgit en les exploracions anteriors. En aquest procés de concreció de les propostes als espais de l’institut, també es descarten i es trien les propostes en funció del sentit, la viabilitat i la ubicació. 

Vincle amb CFGS d’Automoció

Un cop assolida una primera idea de les intervencions, s’exploren les possibilitats tècniques. Per fer les intervencions es compta amb el suport del professor David Ustrell, del mòdul d’Automoció de CFGS.

Maquetar i prendre mides

Després de la primera trobada amb Automoció, es comença una segona fase de concreció de les peces; se’n fan maquetes i es prenen les mides de cada espai. És en aquest punt del procés en què es detecten les necessitats reals: materials necessaris, complexitats tècniques, organització de treball per grups...

Les intervencions: tallar, llimar, soldar, pintar...

Les tres intervencions es faran en continuïtat amb el color de les baranes i reixes de l’institut. Alhora, totes tres són intervencions subtils, que modifiquen la mirada del que transita l’espai amb una intenció poètica i d’estranyament.
Es comença fent la secció vertical d’una barana, separant-ne una part i tornant-la a col·locar en un espai proper. En paral·lel, es prepara el banc on es col·locarà la segona de les intervencions, una línia prolongada d’un dels barrots d’una reixa. En aquest cas, prèviament cal reparar els bancs: llimar, pintar i soldar.

Treballs per a la instal·lació de les peces

La tercera peça és la més complexa tècnicament: simula una vena que connecta dues baranes de les escales de la baixada al pati. Per instal·lar-la cal molt rigor i precisió.

Muntatge de l’exposició

Per presentar el projecte, es proposa mostrar part dels treballs previs, els collages i els treballs amb Polaroid. Alberto Peral proposa un muntatge efímer amb imants a les columnes del pati, que alhora ens guien d’unes intervencions a les altres.

Presentació

El 31 de maig es presenta el projecte “Encarnado”.  Alumnes, docents i creador expliquen el procés de tot el curs als companys de 4t d’ESO, professorat i la resta d’assistents.

Peces

Les intervencions realitzades queden fixades a l’institut, senyalitzades amb una cartel·la.