Albert Gusi EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Rec Comtal

M’interessa el territori tant urbà com rural, tant industrial com natural, i els espais de confluència de múltiples ratlles i límits damunt d’un mapa. Fascinat per aquelles relacions amables o rabioses entre autopista i horts i rius i rondes i muntanya i polígon que sumen i resten traços fets i desfets contínuament.

Mirarem el barri i el centre educatiu des de dalt, per baixar i reinterpretar-lo. Per jugar i per guixar, per aprofitar els carrers com a espai de relacions i de joc. Per entendre l’eix de comunicacions i reivindicar-lo i, si cal, per travessar-lo a peu. Per apropar el Rec al riu i el riu al barri. Per agafar el cercle més gran de Catalunya i homenatjar-lo i reproduir-lo enllà i enllà. Per posar l’Institut Escola al centre i el centre a Trinitat Vella.

Buscarem confluències entre dinàmiques dels nois i noies des del centre educatiu cap al barri, i portarem la diversitat dels seus topònims i el seus rius i les seves muntanyes al parc i al rec i al riu.

I farem amb l’art allò que sigui capaç de parar-ho tot... per engegar-ho de nou.