jun 28

‘Púber, pre-púber, no-púber’

L’Antic Teatre acull la presentació de la residència de Søren Evinson a l’Institut Montserrat

El treball artístic de Søren Evinson transita pel cos, la paraula i l’espai, pel moviment i el so. L’artista concep cadascun d’aquests elements i disciplines com a parts d’un organisme viu. Per aquesta raó, no va voler que la presentació del resultat del procés de creació realitzat a l’Institut Montserrat adoptés el format d’una videoconferència: calia que els i les participants es trobessin en un espai físic perquè la conversa entre ells fluís de manera orgànica, natural.

L’Antic Teatre, entitat mediadora de la residència, va cedir el seu espai escènic a Evinson, a algunes de les alumnes de 4t d’ESO i una de les docents que van participar a l’experiència. El públic va seguir la presentació en streaming, des de casa, però el grup creador es va retrobar físicament en aquest teatre, dedicat a la creació més híbrida. Artista i alumnat van plantejar la primera de les dues trobades de Púber, pre-púber, no-púber gairebé com una sessió més de treball: en directe, van decidir quins temes abordarien i com ho farien. La parla, el cos, les dinàmiques de grup, l’observació, la covid-19 i els canvis de percepció al llarg del curs van ser els punts d’un debat que, en la línia de la tècnica de l’escriptura automàtica que Evinson va descobrir a l’alumnat d’EN RESiDÈNCiA, va anar avançant de manera espontània: les participants van anar dient el primer que els venia al cap, sense estructurar el seu discurs.

La segona trobada va obrir la discussió al terreny de les emocions experimentades per l’alumnat o al de la sessió de  contaminació que van fer amb altres alumnes i docents de tot l’institut. Les joves presents a l’Antic Teatre van agrair l’espai  de llibertat que se’ls va cedir i el fet que, a diferència d’altres matèries acadèmiques, EN RESiDÈNCiA els permetés opinar i, fins i tot, protestar quan no estaven d’acord amb les dinàmiques de treball.

La sessió doble de Púber, pre-púber, no-púber es pot recuperar al bloc de la residència, espai que recull també algunes de les fases del procés de creació.