gen. 23

Primera visita al MACBA dels estudiants participants a EN RESiDÈNCiA

El MACBA organitza una visita específica per Isabel Banal i els estudiants de l'Institut Barcelona Congrés, posant en relació algunes de les obres de l'exposició Volum! amb el procés de creació que estan desenvolupant en el marc de la residència. És la primera activitat que sorgeix de la col·laboració entre el MACBA i EN RESiDÈNCiA.