febr. 27

Presentació d'Amb fons blanc, realizada per Isabel Banal EN RESiDÈNCiA a l'Institut Barcelona-Congrés

Amb fons blanc, la primera peça realitzada per la Isabel Banal i els estudiants de l'Institut Barcelona-Congrés, s’exposa i es presenta en presència dels alumnes de Batxillerat d’Història de l’Art, i de representants de l’ICUB, el Consorci d’Educació de Barcelona i el MACBA..

Amb fons blanc vol reflexionar sobre la idea de càrrega, del fet que sempre i tothom traginem coses d’un lloc a un altre. Parlar de les càrregues, tant a nivell material (allò que ens cal per viure, que necessitem o que tenim per pur consumisme), com a nivell metafòric (pensaments, vivències…). Des de 2003, la Isabel Banal va omplint una sèrie de blocs amb retalls de figures carregades trobades a diaris i revistes. Després de mirar i parlar d’aquests blocs a la classe, cadascú ha escollit una figura que li ha interessat per alguna raó. Se n’ha apropiat i a partir d’ella ha escrit un petit relat. El resultat són una sèrie de mirades personals a unes figures anònimes aïllades del seu context, i que amb el fons blanc obren tota possibilitat d’interpretació.