maig 2

Oberta la convocatòria per participar a EN RESiDÈNCiA 2024-2025 a Barcelona!

Per a la 16a edició, 26 instituts de la ciutat podran acollir artistes al llarg de tot un curs.

Fins al 22 de maig, els instituts públics de Barcelona interessats a participar en la 16a edició d’EN RESiDÈNCiA (curs 2024-2025) poden presentar les seves propostes. Les bases de la convocatòria descriuen el programa i els elements a incloure en el projecte.

Com és habitual, la proposta haurà d'anar acompanyada d’una carta de motivació que expressi el sentit de la participació de cada institut a EN RESiDÈNCiA i el seu encaix en el projecte educatiu del centre. El projecte també haurà d’explicitar els interessos i expectatives dels instituts respecte a les pràctiques artístiques que es vulguin prioritzar.

EN RESiDÈNCiA és un programa de creació artística que proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària, amb el comissariat i la coordinació d’equips de mediació, experimentats en l’acompanyament de processos de creació artística en context educatiu. Al llarg de tot un curs, i dins l’horari lectiu, artistes d’àmbits i generacions molt diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la seva presentació pública.

EN RESiDÈNCiA inclou creadores i creadors amb vincles amb les arts visuals i plàstiques, les arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ), la creació literària, l’experimentació sonora i la creació musical. Es convida a treballar la creació contemporània des de qualsevol dels àmbits curriculars (tecnologia, visual i plàstica, educació física, música, ciències humanes i socials, llengües, matemàtiques, etc.) de manera transversal.

EN RESiDÈNCiA ha incorporat, al llarg dels anys, diversos equips de mediació, amb una llarga trajectòria en l’àmbit de les mediacions entre cultura i educació: A Bao A Qu, Mercat de les Flors, Graner, Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Fundació Joan Miró, Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Afluent, La Central del Circ, Experimentem amb l’ART, Teatre Lliure, Antic Teatre, La Caldera, La Poderosa, Transductores, Fabra i Coats: Fàbrica de creació i el Centre de les Arts Lliures (Fundació Joan Brossa). 

Des de la primera edició del programa (2009), s’han realitzat a Barcelona un total de 220 residències en 59 instituts públics, implicant a 223 docents, 261 artistes i 4.000 joves estudiants d’ESO.

Més informació a la convocatòria i a la fitxa de descripció d’EN RESiDÈNCiA.