abr. 30

Oberta la convocatòria per participar a EN RESiDÈNCiA 2021-2022

Per a la 13a edició, s’amplia a vint-i-set el nombre de centres d’educació secundària que podran acollir residències de creació contemporània

Fins al 27 de maig, els instituts públics de Barcelona interessats a participar en la 13a edició d’EN RESiDÈNCIA (curs 2021-2022) podran presentar les seves propostes. Les bases de la convocatòria descriuen el programa i els elements a incloure en el projecte. Com sempre, la proposta haurà de ser acompanyada d’una carta de motivació que faci explícit el sentit de la participació de cada institut a EN RESiDÈNCiA i el seu encaix en el projecte educatiu del centre. El projecte també haurà d’expressar la disponibilitat del centre educatiu i l’explicitació dels seus interessos i expectatives respecte als llenguatges artístics que es vulguin prioritzar.

Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona és un programa de creació artística que proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària. Al llarg de tot un curs, i dins l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i generacions molt diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la seva presentació pública.

EN RESiDÈNCiA inclou creadors vinculats a tots els llenguatges i pràctiques artístiques, com les arts visuals i plàstiques, les arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ), la creació literària, l’experimentació sonora i la creació musical. Es convida a treballar la creació contemporània des de qualsevol dels àmbits curriculars (tecnologia, visual i plàstica, educació física, música, ciències humanes i socials, llengües, matemàtiques, etc.) de manera transversal.

EN RESiDÈNCiA ha incorporat, al llarg dels anys, diversos equips de mediació, amb una llarga trajectòria en l’àmbit de les mediacions entre cultura i educació: A Bao A Qu, Mercat de les Flors, Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Fundació Joan Miró, Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Afluent, La Central del Circ, Museu del Disseny, Experimentem amb l’Art, MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Teatre Lliure, Antic Teatre, La Caldera, La Poderosa, Transductores i El Born Centre de Cultura i Memòria. En aquesta 13a edició s’hi sumen els equips de Difusor, que vincula més directament EN RESiDÈNCiA a les pràctiques artístiques de l’art urbà, i de la Sala Hiroshima, incrementant la connexió del programa a les arts en viu.

Des de la primera edició del programa (2009), s’ha realitzat un total de 146 residències en 50 instituts públics de la ciutat de Barcelona, implicant 180 docents, 166 artistes i 2.550 joves estudiants d’ESO. Amb aquesta nova edició, s’ampliarà fins a 173 el nombre total de residències realitzades.