maig 28

Oberta la convocatòria per participar a EN RESiDÈNCiA 2020-2021

Per a la 12a edició, s’amplia a vint-i-quatre el nombre de centres d’educació secundària que podran acollir residències de creació contemporània

Del 28 de maig al 16 de juny (ambdós inclosos), els instituts públics de Barcelona interessats en participar a la 12a edició d’EN RESiDÈNCIA (curs 2020-2021) podran presentar les seves propostes. Les bases de la convocatòria, s’han simplificat per afavorir l’adaptació del programa al nou context dels centres educatius per al proper curs. Com sempre, la proposta haurà de ser acompanyada d’una carta de motivació, que faci explícit el sentit de la participació de cada institut a EN RESiDÈNCiA i el seu encaix en el projecte educatiu de centre. I el projecte també haurà d’expressar la  disponibilitat del centre educatiu i l’explicitació dels seus interessos i expectatives respecte als llenguatges artístics que es vulguin prioritzar.

Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona posa en contacte la creació contemporània amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria (ESO) a partir de la presència continuada de creadors i creadores en els centres educatius al llarg d’un curs. Els artistes desenvolupen processos de creació propis en un context no habitual, en el qual els adolescents són subjectes actius, i amb la participació activa dels docents. L’objectiu és connectar el sistema cultural i l’educatiu i contribuir a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’educació artística.

EN RESiDÈNCiA inclou creadors vinculats a tots els llenguatges i pràctiques artístiques, com les arts visuals i plàstiques, el disseny, la creació en arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ), la creació literària, l’experimentació sonora i la creació musical. Es convida a treballar la creació contemporània des de qualsevol dels àmbits curriculars (tecnologia, visual i plàstica, educació física, música, ciències humanes i socials, llengües, matemàtiques, etc.) de forma transversal.

Des de la primera edició del programa (2009), s’ha realitzat un total de 122 residències en 48 instituts públics de la ciutat de Barcelona, implicant a 160 docents, 150 artistes i 2.133 joves estudiants d’ESO. Amb aquesta nova edició del programa s’ampliarà fins a 146 el nombre total de residències realitzades.