març 6

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores incorpora EN RESiDÈNCiA al Banc d’experiències en línia

La principal xarxa internacional de governs locals compromesos amb l’educació reforça la visibilitat global del programa.

Amb més de 25 anys de trajectòria i gairebé 500 ciutats membres d’arreu del món, l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) promou la col·laboració entre governs locals per a la promoció d’una educació que afavoreixi la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en condicions d’igualtat i sense discriminacions.

Entre altres eines que afavoreixen la comprensió i cooperació internacional, l’AICE elabora i nodreix el Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores (BIDCE), una base de dades que recull experiències pràctiques significatives en l’àmbit de l’educació.

Aquest enllaç, permet accedir a la informació bàsica d’EN RESiDÈNCiA: descripció i objectius del programa, metodologia, el context social i urbà en què s’emmarca i l’avaluació del seu recorregut, amb el nombre de residències, instituts, alumnes i docents, creadors i creadores i equips de mediació participants a les deu primeres edicions (2009-2019). La incorporació d’EN RESiDÈNCiA al BIDCE –que vincula el projecte a temes com ‘Civisme i convivència’, ‘Desenvolupament econòmic, personal i cultural’, ‘Creativitat’ i ‘Ciutat i escola’– contribueix a la seva difusió entre la comunitat d’agents educatius, culturals, artístics i comunitaris que entén la ciutat com a entorn educador, i al llarg de la vida.

Una xarxa internacional nascuda a Barcelona

Les ciutats de l’AICE es declaren compromeses amb la Carta de Ciutats Educadores aprovada a Barcelona l’any 1990 en el marc del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores-, un full de ruta per al desenvolupament de polítiques locals compromeses amb l’educació a la ciutat, la justícia social i el civisme democràtic com a principis inspiradors.