nov. 26

EL BLOG GENERAL D’EN RESiDÈNCiA

De com seguir en viu -i alhora- tots els processos de creació en curs

EN RESiDÈNCiA obre en cada nova edició els blogs individuals (21, ara mateix), que permeten seguir el procés de creació de cadascun dels creadors i instituts participants. Els blogs són una valuosa eina de documentació, un registre dels apunts, recerques, dubtes, derives i experimentacions que sorgeixen en cada procés. Sense aquest registre, no hi hauria constància dels camins seguits o descartats, ni de les opcions explorades per arribar al resultat final de cada residència. Els blogs són fonamentals per mostrar, encara que sigui de forma fragmentària, les trajectòries de processos de creació contemporània, que d’altra manera no es podrien seguir, donada la condició efímera i no matèrica de molts d’ells.

Els docents involucrats en els processos de creació són els referents dels blogs. En són els editors principals, donant veu als alumnes, que hi participen de manera activa. Imatges fotogràfiques, en moviment, textos, arxius d’àudio, publicacions i opinions esdevenen documents de registre que permeten fer-se una idea -en alguns casos, molts anys després- de la complexitat i diversitat dels processos de creació desenvolupats. Sense els blogs, per exemple, hagués estat molt difícil rastrejar la veu directa dels alumnes, especialment a l’hora de fer mirades enrere, com en les exposicions periòdiques d’EN RESiDÈNCiA.

I, entre els blogs, destaca especialment el blog general, que recull de forma automàtica cada publicació que es realitza en qualsevol blog individual d’EN RESiDÈNCiA. S’ordena cronològicament, per ordre de publicació, de manera que es converteix en un autèntic palimpsest a temps real. Un collage de derives, fites, recerques i exploracions, un diari de bord que recull els aprenentatges de totes les parts implicades. A la barra lateral del blog, a més, hi ha el llistat de tots els blogs generals de les edicions anteriors, que ens permeten recuperar el rastre de les creacions sorgides durant els primers deu anys d’EN RESiDÈNCiA. Recomanem molt especialment la immersió als blogs, també als generals...