jun 15

cultivadetrito.tumblr.com

Un espai web que documenta al detall la residència de Víctor Ruiz Colomer a l’Institut Lluís Domènech i Montaner

La tecnologia ha adquirit una especial rellevància en aquesta edició d’EN RESiDÈNCiA: ha esborrat les distàncies físiques entre els i les participants i ha permès la continuació dels processos de creació en les circumstàncies excepcionals viscudes aquesta primavera. També ha modificat les presentacions de les obres resultants, que en casos com el de la residència de Víctor Ruiz Colomer a l’Institut Lluís Domènech i Montaner han adoptat la forma d‘un lloc web que recull els detalls del procés, el material gràfic generat i les reflexions que van conduir a desenvolupar-lo.

Cultivadetrito.tumblr.com  va néixer a l’inici de la residència com un espai comú compartit pel creador i l’alumnat participant, un espai de trobada en què Ruiz Colomer plantejava exercicis als nois i noies de 3r d’ESO del Domènech i Montaner per estimular-los el pensament crític i el treball col·laboratiu. En una de les primeres entrades al blog els va demanar què volia dir per a ells la idea de detritus/residu, una pregunta clau per al procés de creació que anaven a realitzar: perquè, com s’aprecia tant als textos com a les imatges publicades a Cultivadetrito.tumblr.com, l’objectiu d’aquesta residència era veure aquest material de rebuig com una matèria primera per a nous usos, com ara la fabricació del paper que, més tard, els i les alumnes van utilitzar per dibuixar.

L’espai web, que fa créixer alguns continguts del blog de la residència, ens convida a observar i entendre la creació com un procés viu, orgànic (inclou el cultiu i la cura de plantes) i cooperatiu, un procés intuïtiu i sense límits. Part de la ingent documentació que podem consultar a Cultivadetrito.tumblr.com es recollirà més endavant en una publicació a presentar a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró, el centre d’art mediador de la residència.