maig 13

"Air race", realitzada per Daniel Chust Peters EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge, s'exposa a la Swab, International Contemporary Art Fair Barcelona

Air race, l’obra de Daniel Chust Peters realizada amb els alumnes de 3r d’ESO de l'Institut Bernat Metge, es podrà veure a a l'espai de la galeria UNA a la Fira Swab (Avinguda Reina Maria Cristina, s/n) del 13 al 16 de maig de 2010.