D'estudiants de secundària a creadors contemporanis - BCN.cat

El projecte "EN RESiDÈNCiA" acosta la creació artística als joves estudiants a través del contacte directe i continuat amb un artista.
Publicat el 11 - 05 - 2012

https://www.youtube.com/embed/BldIWeSkNRs