Creadors EN RESiDÈNCiA / Resum - ICUB

Resum de la VI edició d'EN RESiDÈNCiA, amb Aimar Pérez Galí, Francesc Torres, Jordi Mitjà i Lua Coderch i els alumnes i professors dels instituts.
Publicat el 2016

https://player.vimeo.com/video/167074796