Des de 2009 Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona vincula educació i cultura
proposant un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics
d’educació secundària.
Durant tot un curs i dins l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i generacions molt
diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació
fins a la presentació: comparteixen la creació.

10 ANYS EN RESiDÈNCiA

La 10a edició d’EN RESiDÈNCiA, una edició expandida, amb un nombre fins ara inèdit de
residències en paral·lel (24), es desplega en diverses manifestacions al llarg de l’any: exposició,
publicacions, jornades...
El punt de partida serà la inauguració de l’exposició Aquí hem trobat un espai per pensar, que
presenta els 77 projectes realitzats durant les nou primeres edicions d’EN RESiDÈNCiA, a través
d’elements del procés de creació i de reflexions d’alumnes,i creadors i creadores, de manera
que es facin presents les preguntes, els impulsos i els desigs que hi ha rere les obres.

Pàgines