Francesc Torres EN RESiDÈNCiA a l'Institut Domènech i Montaner

VISITA AL CATALONIA. 25%, A LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE

Conèixer el creador a través de la seva obra:

Una de les propostes que va fer Francesc Torres abans de l'inici de la residència va ser conèixer la seva obra sense la seva mediació. Així, es va organitzar una visita a l'exposició que ell havia concebut per a la Biennal de Venècia.

Aquesta primera visita significa un primer apropament a l'obra del creador, sense conèixer-lo personalment ni tenir referències prèvies de la seva obra. Aproximació que constitueix un bon punt de partida perquè els alumnes imaginin l'àmbit de treball de l'artista.

EL RETRAT: UN PRIMER MOMENT DE CONEIXENÇA

La primera trobada entre els alumnes i el creador es produeix en gran mesura a través de la càmera fotogràfica. Els alumnes són retratats per Francesc Torres presentant-se de la manera que considerin més adient i l'artista posa l'accent en el valor de l'autorepresentació. Seguidament, cadascun dels alumnes retrata Francesc Torres demanant-li que representi alguns posats o accions concretes.

CAIXES DE RECORD

La segona proposta que fa Francesc Torres als alumnes per entrar en contacte amb el seu univers propi és triar un objecte personal vinculat a la pròpia història de cadascú. Aquest objecte es presentarà d'una capsa de paper (a la manera de les que fabriquen els impressors per tal de recollir la tinta sobrant). En les sessions de treball, tots i cadascun dels participants expliquen el seu objecte i la història associada o el record.

ACCIÓ AL BARRI

Amb la idea de seguir amb el marcatge del món, es proposa fer una acció al barri de la Zona Franca, als espais propers a l'institut, amb un itinerari conjunt, concebut pels alumnes, en què es deixen les marques (unes boles de fang pintades) als indrets que volen subratllar.

Relacions amb altres grups i/o docents de l'institut:
A mitjans de febrer es presenta la residència a tot el claustre de l'institut. A la reunió hi assisteix Francesc Torres, que explica alguns dels elements que han de centrar el procés de treball. També assisteixen a la trobada representants de l'ICUB.

MACBA. Marques al museu

En aquest moment s'introdueix el concepte de “marcar el món”, que és el punt de partida de tot el procés de creació. En relació amb aquesta idea, es proposa fer una visita comentada a la col·lecció del MACBA i que cada alumne marqui un espai o una obra que li ha interessat, sorprès o impressionat. El marcatge es fa amb peces de fang elaborades pels alumnes i l'acció es registra amb fotografies.

La proposta culmina amb les marques (unes peces de fang) que els alumnes deixen davant d'allò que els ha interessat o impactat més.

L'EMPREMTA DE LA MÀ: UNA CONSTANT A LES PINTURES RUPESTRES

Seguint la idea de marcar el món, es fa un repàs de les maneres que l'home ha marcat el món al llarg de la història i es ressegueix un element que apareix en moltes de les pintures rupestres en diversos llocs i moments del món: la impressió o empremta de les mans. Es decideix fer una aproximació plàstica a aquest fet reproduint la pràctica amb una pintura mural.

AUTORETRATS PINTATS

L'autorepresentació i el retrat són tractats en diverses sessions de treball també en relació amb la idea de marcar el món. Els alumnes elaboren una pintura de gran format amb un personatge que els representi, encara que no sigui de manera realista.

VISITA AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Després de diverses sessions dedicades a la pràctica pictòrica es visita el Museu Nacional d'Art de Catalunya per tal de veure diverses manifestacions artístiques, en especial el romànic, que els alumnes desconeixen. A banda d'això poden veure unes peces d'Antoni Tàpies (autor al qual s'han fet nombroses referències) i sorgeix la idea d'organitzar una visita a la fundació que porta el seu nom.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/domenecimontaner1415/?p=869
http://blocsenresidencia.bcn.cat/domenecimontaner1415/?p=917
http://blocsenresidencia.bcn.cat/domenecimontaner1415/?p=923

VISITA A LA FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

En relació amb el concepte de marcar el món i havent repassat les empremtes que es troben a les coves rupestres, Antoni Tàpies ha estat un referent anomenat moltes vegades. A fi de conèixer la seva obra s'organitza una visita a la Fundació Antoni Tàpies. 
D'aquesta connexió sorgeix una aliança important per al projecte: la possibilitat de presentar la residència a la mateixa fundació.

MARCAR LA CIUTAT / EL BARRI

De la visita a la Fundació Antoni Tàpies sorgeix una proposta nova: fer una acció de marcatge del barri, del món proper als alumnes. Després de discutir maneres de dur-ho a terme, es decideix fer les marques mitjançant boles de fang pintades que es deixaran a diversos emplaçaments de l'entorn de l'institut. En aquest cas, les peces es deixen en el lloc a marcar i es registra l'acció fotogràficament.

PARAULA

També s'explora el llenguatge com a mitjà de vincular-se amb el món i de marcar-lo. Cada alumne tria una paraula i amb totes les paraules que han triat es proposa de fer un text en un exercici combinatori. Amb les mateixes paraules sorgeixen textos totalment diferents.

Visita a la Fundació Miró

Una altra de les referències essencials al llarg del tot el curs ha estat Joan Miró, tant pel fet de ser un artista cabdal en l'inici de l'art contemporani com pel fet, precisament, d'incorporar la marca, la petja i l'empremta en moltíssimes de les seves creacions. Aquest és el motiu de la visita que la Fundació Joan Miró ofereix al grup d'estudiants, i que ressegueix algunes de les peces més rellevants de la col·lecció, precisament a la recerca d'aquest element tan característic.
Es tracta d'un recorregut guiat per la col·lecció dissenyat específicament per al projecte i de manera conjunta amb el servei educatiu del museu.

PRESENTACIÓ FINAL

La residència culmina amb la presentació de la instal·lació a la sala de l'auditori de la Fundació Antoni Tàpies. La instal·lació, anomenada Com marcar el món, aglutina tots els moments del procés de creació i investigació: des de les fotografies del procés, les pintures i els marcadors realitzats pels alumnes fins als mateixos materials de treball i les cadires de l'institut, que representen tots i cadascun dels participants.
Tant els alumnes com el creador presenten i expliquen el procés creatiu i les parts de la instal·lació davant de familiars, professors i altres visitants que assisteixen a l'acte.